วัย 50 ปีขึ้นกินไข่ดีหรือเปล่า?

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530 รักษาโรคปวดหลัง

4811_1วารสารแห่งสมาคมแพทย์อเมริกัน ได้พิมพ์เรียงความ เรื่อง คอเลสเตอรอล และอัตราการตาย โดยติดตามผล 30 ปี รักษาโรคปวดหลัง ติดต่อกันจากการเรียนรู้ของฟรามิงแฮม “Cholesterol and mortality 30 years of follow-up from the Frmingham Study” จัดทำโดย แอนเดอร์สัน (Keaven M. Anderson) และคณะ เอาไว้อย่างเป็นที่ดึงดูดเกี่ยวข้องกับสัมพันธไมตรี ปวดหลัง ระหว่างอายุของคนกับการมีคอเลสเตอรอลซึ่งโดยสังเขปเอาไว้สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปว่า “เมื่อระดับคอเลสเตอรอลลดลง 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร รักษาโรคปวดหลัง กลับทำให้อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 11% และอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้น 14% หรืออีกนัยหนึ่ง หากคอเลสเตอรอลลดลงไป 1 มิลลิโมลต่อลิตร (ลดไป 38 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นถึง 429%”

 

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ รักษาโรคปวดหลัง

5483 (1)ก็คือ ก่อนอายุ 50 ปี คอเลสเตอรอลสูงไม่ดี แต่ถ้าอายุ 50 ปีขึ้นไป จะต้องอย่าให้คอเลสเตอรอลตกลง ยิ่งตกลงมากก็แปลว่าใกล้ที่จะเสียชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคอเลสเตอรอลนั้น ส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจากตับ รักษาโรคปวดหลัง มีค่าต่อร่างกายในการถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ต่อเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านความเครียด ฮอร์โมนต้านการอักเสบ น้ำดี วิตามินดี เยื่อหุ้มเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์สมอง) และฉนวนหุ้มปลายประสาท นั้นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีคอเลสเตอรอลต่ำลงคือคนที่มีตับสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ลดน้อยลง ปวดหลัง และเป็นลางความเสี่ยงที่ใกล้จะเสียชีวิตมากขึ้นนั่นเอง แต่เราก็ไม่ควรหวังการเพิ่มสูงของคอเลสเตอรอลแต่เพียงอย่างเดียว เพราะต้องพินิจพิเคราะห์จากไขมันตัวดี HDL (High Density Lipoprotein) ประกอบกันด้วย เพราะ HDL ก็เป็นไขมันตัวดีที่ตับสังเคราะห์เช่นกัน โดยจะมีหน้าที่ ไปเก็บไขมันตามหลอดเลือดเอามาให้ตับสังเคราะห์ต่อเป็นฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านความเครียด ฮอร์โมนต้านการอักเสบ น้ำดี วิตามินดี เยื่อหุ้มเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์สมอง)